Trang chủ

 • Dịch Vụ Pháp Lý Theo Vụ Việc

  Dịch Vụ Pháp Lý Theo Vụ Việc

  Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm phong phú thu được qua các vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các luật sư TTP không dừng lại ở việc soạn thảo, rà soát nội dung hợp đồng mà luôn nghiên cứu kỹ lưỡng yêu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đề xuất cấu trúc giúp khách hàng có được phương án tối ưu cho kế hoạch đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam. Xem tiếp
 • Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên

  Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên

  Theo hợp đồng tư vấn thường xuyên, các luật sư TTP không cần thông qua phiên dịch mà tư vấn trực tiếp cho khách hàng Nhật Bản về mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, từ nhân sự, lao động, thuế, v.v.cho tới mua bán và sáp nhập. Xem tiếp
 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường

  Dịch vụ nghiên cứu thị trường

  TTP đã có kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án điều tra thị trường cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Với kỹ năng điều tra đa dạng, thành thục và mạng lưới thông tin sâu rộng, TTP có thể cung cấp cho khách hàng những kết quả điều tra toàn diện, số liệu hiếm, không dễ thu thập trên thị thường. Xem tiếp
 • Dịch vụ dịch thuật

  Dịch vụ dịch thuật

  Các phiên dịch của TTP thường xuyên có mặt tại các hội nghị, hội thảo và những cuộc hội đàm kinh doanh thương mại quan trọng của Việt Nam và Nhật Bản. TTP có thế mạnh về dịch thuật các tài liệu pháp lý, các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu. TTP cung cấp các dịch vụ phiên dịch theo giờ và dịch vụ phiên dịch toàn thời gian. Xem tiếp

quote image

Tầm Nhìn

Lựa chọn SỐ 1 về dịch vụ pháp lí cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Sứ Mệnh

Thành công cho khách hàng 
Thành tựu cho các thành viên trong công ty

quote image

Đội ngũ luật sư

Khách hàng nhận xét